Aktualności
 • Zachęcamy do nadsyłania artykułów, recenzji, sprawozdań do kolejnego numeru Semina Scientiarum, który ukaże się w 2018 r.
carb-lamp.gif
 • [10.05.2018] Reorganizacja składu zespołu redakcyjnego.
 • [09.09.2016] Najnowsze numery czasopisma indeksowane przez bazę prac filozoficznych PhilPapers.
 • [08.09.2016] Reorganizacja składu zespołu redakcyjnego.
 • [29.12.2015] Czasopismo włączone do światowej bazy DOAJ
 • [23.12.2015] MNiSW przyznało 7 punktów za publikację w Semina Scientiarum
 • [08.12.2015] Semina Scientiarum uzyskało 62,68 pkt (wartość stand. 6,39 pkt) w ocenie przeprowadzanej przez Index Copernicus
 • [16.09.2015] Ukazał się czternasty numer Semina Scientiarum
 • [01.12.2014] Ukazał się trzynasty numer Semina Scientiarum
 • [15.11.2014] Nastąpiła reorganizacja składu zespołu redakcyjnego.
 • [17.12.2013] MNiSW przyznało 3 punkty za publikację w Semina Scientiarum
 • [01.12.2013] Ukazał się dwunasty numer Semina Scientiarum
 • [21.03.2013] Ukazał się jedenasty numer Semina Scientiarum
 • [03.02.2012] Ukazał się dziesiąty, jubileuszowy numer Semina Scientiarum
 • [16.06.2011] Podczas kolegium redakcyjnego doszło do reorganizacji składu i sposobu funkcjonowania redakcji oraz podjęte zostały ogólne decyzje w sprawie zawartości przygotowywanego jubileuszowego, dziesiątego numeru Semina Scientiarum
 • [05.05.2011] Ukazał się najnowszy numer Semina Scientiarum, poświęcony recepcji darwinizmu na ziemiach polskich i zagadnieniom związanym z teorią ewolucji.
 • [01.04.2011] Uruchomiony został nowy komputer redakcji.
 • [31.03.2011] Najnowszy numer czasopisma został złożony do druku.
 • Z radością informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa artykuły publikowane w Semina Scientiarum otrzymały 2 punkty. Niniejszym nasze czasopismo zostało uznane za pełnoprawne czasopismo naukowe. Zachęcamy zatem do publikowania interesujących prac!
 • Udoskonalamy stronę organizacyjną (lokalizacja i sprzęt komputerowy).