Numer 14 (2015)

ARTYKUŁY

Milena CYGAN, "Natura jest jedna, przez którą Bóg wszystko stworzył…". Alchemiczno-filozoficzna koncepcja natury Michała Sędziwoja/dostępna pełna wersja/
Marlena FILA (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN), Filozofia i logika intuicjonizmu/dostępna pełna wersja/
Piotr URBAŃCZYK (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Papieski), Koncepcja automatyzacji Torresa y Quevedo jako przyczynek do rozwoju computer science/dostępna pełna wersja/

Adrianna KĘPIŃSKA (Durham University), Is normal science good science?/dostępna pełna wersja/
Marek JAKUBIEC (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski), Interpretations of Quine’s naturalized epistemology and character of the "naturalization of law"/dostępna pełna wersja/
Iwona KLESZCZ (Uniwersytet Jagielloński), Considerations on legal and philosophical problems in experimental botany: the case of plant in vitro cultures/dostępna pełna wersja/

RECENZJE

Weronika WOJTANOWSKA, Poszukiwacz zaginionego celu/dostępna pełna wersja/
Mariola SENDERSKA, Teologia kontra nauka, czyli skąd wziął się świat/dostępna pełna wersja/
Justyna NIEDBAŁA, Mapa Wszechświata/dostępna pełna wersja/

SPRAWOZDANIE

Piotr URBAŃCZYK, „Copernicus Festival 2015: Geniusz” (Kraków, 18-23.05.2015)/dostępna pełna wersja/