Numer 10 (2011)
semina10.2011.jpeg

Od redakcji

Małgorzata Stawarz, Od redakcji /dostępna pełna wersja/
Michał Heller, Semen - Ziarno /dostępna pełna wersja/
Paweł Polak, Garść wspomnień po latach /dostępna pełna wersja/

ARTYKUŁY

Dziesięciolecie czasopisma Semina Scientiarium

Anna Brożek, Filozofia nowej muzyki - rediviva /dostępna pełna wersja/
Robert Janusz, Moc sterowania matematycznego /dostępna pełna wersja/
Andrzej Koleżyński, The concepts of an atom and chemical bond in physics and chemistry: the role of approximations /dostępna pełna wersja/

Wokół filozofii w nauce

Łukasz Kurek, Superweniencja psychofizyczna /dostępna pełna wersja/
Łukasz Lamża, W kierunku ilościowej teorii wzrostu złożoności światła /dostępna pełna wersja/
Natalia Marek, Radykalny behawioryzm jako filozofia nauki /dostępna pełna wersja/

RECENZJE

Kamil Drążkiewicz, Filozofia umysłu - początek czy koniec? /dostępna pełna wersja/
Joanna Sokołowska, Dlaczego ewolucja stworzyła myślenie? /dostępna pełna wersja/

SPRAWOZDANIA

Patrycja Ciaćma, Sprawozdanie z dyskusji panelowej. Świadomość: duch czy maszyna? /dostępna pełna wersja/