Numer 13 (2014)

WSTĘP

Od Redakcji, s. 3-4 /dostępna pełna wersja/

ARTYKUŁY

Adam Szymański (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), Aria Heisenberga (I). O negatywnych skutkach akcentowania zasady nieoznaczoności w wykładzie teorii atomu, s. 6-35 /dostępna pełna wersja/
Kinga Kowalczyk-Purol (Uniwersytet Szczeciński), Religia w perspektywie ewolucjonistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcji socjalizacyjnej, s. 36-55 /dostępna pełna wersja/
Marlena Fila (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków), Kryzys podstaw matematyki przełomu XIX i XX wieku, s. 56-78 /dostępna pełna wersja/
Michał Nakoneczny (Universiteit van Amsterdam, Uniwersytet Warszawski), Jerrolda Levinsona ontologia dzieł muzycznych a zagadnienie indywidualnej esencji dzieła muzycznego, s. 79-103 /dostępna pełna wersja/
Marek Jakubiec (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), Extrapolative Inference and Analogical Reasoning in the Empirical Sciences, s. 104-114 /dostępna pełna wersja/
Amadeusz Pala (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), Zjawisko śmierci – zmora medycyny, s. 115-139 /dostępna pełna wersja/
Angelika Nowak* (Uniwersytet Jagielloński), Terapia a filozofia. O kilku filozoficznych aspektach nauk o zdrowiu, s. 140-152
/dostępna pełna wersja/
Paweł Stacewicz (Politechnika Warszawska), O związkach matematyki z filozofią na przykładzie projektu Archipelag Matematyki, s. 153-175 /dostępna pełna wersja/

RECENZJE

Amadeusz Pala, Neuronaukowe badania sióstr zakonnych i krytyka materializmu, s. 177-183 /dostępna pełna wersja/
Piotr Gumułka, Matrix i Kartezjusz, s. 184-189 /dostępna pełna wersja/
Piotr Karp, Czy wszechświat ma początek? s. 190-195 /dostępna pełna wersja/

*główny Autor; Autorzy zadeklarowali, że poszczególne fragmenty tekstu pisali samodzielnie i mieli następujący udział procentowy w tworzeniu artykułu: 80% - AN, 20% - MJ; MJ jest autorem części "Uwagi wprowadzające"oraz "Czy terapeuta potrzebuje filozofii?", AN jest autorką pozostałych treści.