Numer 3 (2004)

Temat wiodący numeru: Wokół twierdzenia Gödla

WSTĘP

Adam Olszewski, Od redakcji, s.3 /dostępna pełna wersja/

ARTYKUŁY

Tomasz Furman, Życie "Pana Warum", s.9 /dostępna pełna wersja/
Teresa Obolevitch, Motywy filozoficzne w twórczości Kurta Gödla, s.24 /dostępna pełna wersja/
Anna Brożek, Hilbert a Gödel: prawda i dowód w matematyce, s.38 /dostępna pełna wersja/
Leszek Wroński, Twierdzenia Gödla - dowody. Czy arytemetyka jest w stanie dowieść własną niesprzeczność?, s.71 /dostępna pełna wersja/
Robert Piechowicz, Dlaczego twerdzenia Gödla inspirują filozofów?, s.80 /dostępna pełna wersja/
Anna Tomaszewska, Twierdzenie Gödla a filozofia umysłu. W sprawie pewnej dwuznaczności argumentu Lucasa, s.87 /dostępna pełna wersja/
Paweł Rojek, Antynomia Russella i twierdzenie Gödla jako logika absolutnego, s.101 /dostępna pełna wersja/
Paweł Polak, Podmiot a system aksjomatyczny, s.111 /dostępna pełna wersja/
Wojciech Załuski, O dwóch aksjomatach teorii zbiorów w kontekście sporu o hipotezę continuum, s.123 /dostępna pełna wersja/
Maria Piesko, Twierdzenie Gödla i marzenie Leibniza, s.139 /dostępna pełna wersja/
Ryszard Philipp, Twierdzenia Gödla a niemechaniczność umysłu (cz. I), s.150 /dostępna pełna wersja/

POLEMIKI I RECENZJE

Robert Piechowicz, (Nie)zupełna teoria Gödla, s.166 /dostępna pełna wersja/
Maria Piesko, Dla kogo?, s.170 /dostępna pełna wersja/
Tomasz Furman, Dylematy Dawsona, s.173 /dostępna pełna wersja/
Anna Brożek, Komentarz do przypisów, s.177 /dostępna pełna wersja/