Numer 5 (2006)

Temat wiodący numeru: Racjonalność wiary

WSTĘP

Teresa Obolevitch, Od redakcji, s.2 /dostępna pełna wersja/

ESEJ

Hanna Górka, Mniej więcej o tym, jak dałam się uprowadzić, s.6 /dostępna pełna wersja/

ARTYKUŁY

Robert Ślusarz, Czy wiarę w racjonalność wiary można uzasadnić?, s.23 /dostępna pełna wersja/
Jakub Gomułka, Problematyczność modelu abdukcyjnego - reguła teizmu, s.69 /dostępna pełna wersja/
Wojciech Załuski, O postawach religijnych z punktu widzenia teorii gier, s.90 /dostępna pełna wersja/
Piotr Rudkouski, Próba określenia statusu epistemologicznego tzw. dowodów kosmologicznych św. Tomasza na istnienie Boga, s.107 /dostępna pełna wersja/

POLEMIKI I RECENZJE

Adam Workowski, Naturalista na manowcach wiary, s.120 /dostępna pełna wersja/
Adam Dobrzyński, O granicach wiary i niewiary, s.135 /dostępna pełna wersja/
Piotr Michalczyk, Miłoszowy argument z pragnienia, s.146 /dostępna pełna wersja/
Piotr Cebula, Zrozumieć Fregego, s.155 /dostępna pełna wersja/

SPRAWOZDANIA

Ewa Kwater, Sprawozdanie z debaty "Religia a nauka", s.161 /dostępna pełna wersja/
Ewa Kwater, Panel dyskusyjny "Zło a prawa przyrody", s.167 /dostępna pełna wersja/