Numer 8 (2009)
SemSc8.jpg

WSTĘP

Andrzej Koleżyński, Czy nauki przyrodnicze potrzebują filozofii przyrody?, s.3 /dostępna pełna wersja/

ARTYKUŁY

Piotr Butrymowski, Terminy teoretyczne a wymogi empiryzmu w późnej filozofii Rudolfa Carnapa, s.7 /abstract (en)/ /dostępna pełna wersja/
Sebastian Gałecki, Johna Henry'ego Newmana wizja nauki, s.20 /abstract (en)/ /dostępna pełna wersja/
Jakub Gomułka, Zagadnienie heterologiczności w pracach Nathaniela Lawrence'a i Gilberta Ryle'a, s.45 /abstract (en)/ /dostępna pełna wersja/
Jakub Gomułka, Marcin Szafrański*, Wittgensteinowska "forma życia" i biologiczne podstawy gramatyki, s.56 /abstract (en)/ /dostępna pełna wersja/
Mateusz Hohol, Roger Penrose - pitagorejczyk zespolony?, s.79 /abstract (en)/ /dostępna pełna wersja/
Mateusz Hohol, Zjawisko kłamstwa w perspektywie nauk neurokognitywnych i ewolucyjnych, s.91 /abstract (en)/ /dostępna pełna wersja/
Michał Pospiszyl, O trzech problemach realizmu naukowego, s.110 /abstract (en)/ /dostępna pełna wersja/

POLEMIKI I RECENZJE

Piotr Urbańczyk, Freud na kozetce filozofa, s.123 /dostępna pełna wersja/
Michał Warzyc, Dar, który wciąż jest wyzwaniem, s.129 /dostępna pełna wersja/
Bartłomiej Wierbilis, John Polkinghorne - racjonalny apologeta metanarracji, s.134 /dostępna pełna wersja/

SPRAWOZDANIA

Monika Adamczyk, Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiego Filozoficznego Forum Młodych, s.140 /dostępna pełna wersja/
Michał Pospiszyl, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studenckiej "Wymiary Czasu", s.145 /dostępna pełna wersja/
Małgorzata Stawarz, Sprawozdanie z Seminarium z Filozofii Przyrody za rok akademicki 2008/2009, s.149 /dostępna pełna wersja/

*Autorzy zadeklarowali, że poszczególne fragmenty tekstu pisali samodzielnie i mieli równy udział procentowy w tworzeniu artykułu.