Semina Scientiarum - strona główna

Semina Scientiarum to suplement do znanych w środowisku filozoficznym Zagadnień Filozoficznych w Nauce. Nasze czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, poświęcone jest szeroko rozumianym zagadnieniom z pogranicza nauki i filozofii. Redakcję tworzą uczestnicy Seminarium Naukowego z Filozofii Przyrody, kierowanego przez ks. prof. Michała Hellera.

Semina Scientiarum ukazuje się od 7 lat, pozwalając autorom publikacji na zdobywanie umiejętności redakcyjnych i filozoficznego szlifu. Zawiera ona prace pisane głównie przez studentów i doktorantów: artykuły, polemiki, recenzje oraz sprawozdania. Stała się płaszczyzną wymiany myśli nie tylko dla studentów Wydziału Filozoficznego UPJPII, dlatego wciąż gorąco zachęcamy do publikacji wszystkich zainteresowanych tą tematyką studentów i doktorantów, również osoby spoza naszej uczelni. Pragniemy, aby Semina nadal była przestrzenią działalności twórczej, miejscem, w którym kolejne pokolenia filozofów będą rozpoczynać swoją karierę naukową; bowiem wielu spośród naszych autorów otrzymało tytuł doktora, a niektórzy uzyskali habilitację.
Stało się już tradycją, że wiosną każdego roku Seminarium Filozofii Przyrody wraz z Seminarium Filozofii Nauki oraz Seminarium Metafizyki organizują sympozjum. Odbywa się ono od 2002 roku w Pasierbcu (jedno wyjątkowo odbyło się w Krakowie). Semina Scientiarum od początku swego istnienia publikowała przedstawiane na nich referaty. Korzystając więc z okazji, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w tych spotkaniach (również osoby, które nie wygłaszają referatów). Informacja o konferencji ogłaszana jest na stronie WF UPJPII około dwa miesiące przed planowanym terminem.

Z radością informujemy, że Redakcja Semina Scientiarum podjęła starania, aby otrzymać prawo do uzyskiwania punktacji za publikowane artykuły, pragniemy również nawiązać współpracę z bazą bibliograficzną CEJSH, bowiem jesteśmy przekonani, że artykuły publikowane w naszym czasopiśmie spełniają wymagania, jakie stawia się dobrym artykułom filozoficznym.